Vnett-Time kan integreres mot økonomisystemer


I forbindelse med vår leveranse til anleggsbedriften Kaare Mortensen AS ble Vnett-Time integrert mot Visma Lønn. Dette gir en ekstra besparelse for administrasjonen.
 
 

Innføringen av Nettbasert timeregistrering medfører en betydelig besparelse.

Vi har erfaringstall som tilsier at en bedrift med 20 ansatte som registrer timer på papir kan forvente en bespare på et årsverk.

Den største gevinsten er imidlertid at nettbasert timeregistrering gir en langt bedre oversikt over hva som skjer i bedriften. Ledelsen kan hente ut oppdaterte rapporter nesten uansett hvor man befinner seg, 24 timer i døgnet.

Kaare Mortensen ønsket at registreringene utført i Vnett-Time skulle integreres mot Visma Lønn. Sånn ble det. En riktig beslutning for mellomstore og store selskaper. For små selskaper vil integrasjon mot økonomisystemer ofte ikke være hensiktsmessig.

Vi kommer frem til den beste løsning for din bedrift eller organisasjon i samarbeid med deg.

Vnett-Time er sannsynligvis det enkleste å bruke og mest fleksible nettbaserte timeregistreingsløsningen i markedet.

Til produktsiden for Vnett-Time

Tilbake til hovedsiden

Små, mellomstore og store selskaper har nytte av Vnett-Time.

Svein Haug & Sønner AS er et av mange mindre selskaper som bruker Vnett-time. De har fem ansatte og har tilhold i Enebakk i Akershus.
Hospitalitet AS er et ledende konsulentfirma i Norge innen sykehussektoren. Hospitalitet har valgt Vnett-WEB.
Vnett har levert alle tjenester/funksjoner. Eksempelvis planlegging, design, struktur, navigasjon og serverplass.

Hospitalitet ASOEC har vært og er engasjert i noen av norsk industris største utbyggingsprosjekter.
De samarbeider med oppdragsgivere som er verdensledende på sine felt.

OEC er en god referanse for Vnett AS og for vår publiseringsløsning.

OEC Consulting AS


 

admin