Golfbaner har også nytte av Vnett-Time


Mørk Golf er nå bruker av Vnett-Time. Det er stor aktivitet i sommerhalvåret på en golfbane.

Innleide mannskaper skal utføre en rekke aktiviteter. Administrasjonen trenger et verktøy som enkelt gir oversikt over det som skjer.
 
 

Inntektene genereres i løpet av et halvt års drift.
Dette faktum samt at det i de siste årene har kommet mange golfbaner i Norge medfører at bransjen må sette fokus på effektivisering.

Vnett-Time bidrar til dette på flere måter:

Timelister

En del av det administrative arbeidet overføres til den enkelte medarbeider. Timelistene kan enkelt kontrolleres av administrasjon. Full kontroll fra dag til dag om ønskelig. Grunnlaget for lønnsutbetaling kan ikke frembringes på en enklere måte.

Samtidig er alle regnskapsmessige bilag på plass. De kan formidles som filer (PDF) til regnskapsfører/revisor.

Styringsverktøy

Hva brukes tiden til? Kan den disponeres mer effektivt? Vnett-Time gir deg svaret på dette gjennom rapporter og diagrammer som er enkelt tilgengelig for administrator.

Daglig leder/administrasjonen kan bruke tiden på det som er viktig i en hektisk sesong. Det er ikke å bla i håndskrevede timelister.


Til produktsiden for Vnett-Time


Tilbake til hovedsiden

Små, mellomstore og store selskaper har nytte av Vnett-Time.

Svein Haug & Sønner AS er et av mange mindre selskaper som bruker Vnett-time. De har fem ansatte og har tilhold i Enebakk i Akershus.
Hospitalitet AS er et ledende konsulentfirma i Norge innen sykehussektoren. Hospitalitet har valgt Vnett-WEB.
Vnett har levert alle tjenester/funksjoner. Eksempelvis planlegging, design, struktur, navigasjon og serverplass.

Hospitalitet ASOEC har vært og er engasjert i noen av norsk industris største utbyggingsprosjekter.
De samarbeider med oppdragsgivere som er verdensledende på sine felt.

OEC er en god referanse for Vnett AS og for vår publiseringsløsning.

OEC Consulting AS


 

admin