Universitetet for miljø- og biovitenskap


Parkenheten ved universitetet har etter grundige vurderinger valgt Vnett-Time.
 
 

Det å få et av Norges universiteter på kundelisten over brukere av vår løsning for nettbasert timeregistrering er en viktig milepel.

Små, mellomstore og store bedrifter har sett fordelene Vnett-Time gir. Nå har vi tatt første skritt inn i en stor offentlig organisasjon.

Vnett-Time brukes av en rekke bransjer. Eksempelvis:

- Bygg og anlegg
- Helsestudioer
- Advokater
- Arkitekter
- Golfbaner
- IT-bedrifter
- Forskningsmiljøer
- Anleggsgartnere

I prinsippet kan de aller fleste bransjer og organisasjoner bruke Vnett-Time. Moduler og tilpassninger for spesielle behov utvikles kontinuerlig.

Vi utfører også spesialtilpassninger på forespørsel hvis det er ønskelig.


Til produktsiden for Vnett-Time


Tilbake til hovedsiden

Små, mellomstore og store selskaper har nytte av Vnett-Time.

Svein Haug & Sønner AS er et av mange mindre selskaper som bruker Vnett-time. De har fem ansatte og har tilhold i Enebakk i Akershus.
Hospitalitet AS er et ledende konsulentfirma i Norge innen sykehussektoren. Hospitalitet har valgt Vnett-WEB.
Vnett har levert alle tjenester/funksjoner. Eksempelvis planlegging, design, struktur, navigasjon og serverplass.

Hospitalitet ASOEC har vært og er engasjert i noen av norsk industris største utbyggingsprosjekter.
De samarbeider med oppdragsgivere som er verdensledende på sine felt.

OEC er en god referanse for Vnett AS og for vår publiseringsløsning.

OEC Consulting AS


 

admin