Stadig flere bransjer bruker Vnett-Time


Marine Ecosystem
Technologies AS (METAS) i Bergen er et hyggelig eksempel på dette.

Vi har valgt å legge ut litt informasjon om selskapet og teknologien de leverer.
 
 

METAS ble startet i juni 2009, som en knoppskytingsbedrift fra Havforskningsinstituttet. Initiativtakerne fikk gjennom BTO (Bergen Teknologi Overføring) overført teknologien innenfor akustisk overvåking som de hadde vert med på å utvikle på Havforskningsinstituttet.

METAS er en engineerings bedrift som har en helt klar målsetting om å være ledende innen sitt felt: Utvikling av marine overvåkingssystemer, med spesiell fokus på akustiske sensorer. METAS leverer undervannsenheter som muliggjør avansert overvåking av blant annet biomasse og forurensing i havet over tid. Produktene gjør at oljeselskap kan tilfredsstille myndighetenes krav til overvåking av deres operasjoner og at forskere kan få en dypere forståelse av samspillet i havet. Systemene står også for en betydelig kostnadsreduksjon for kunden ettersom bruk av skip kan erstattet av små stasjonære og selvdrevne sensorsystemer.

I 2010 fikk METAS tilslag på to store utviklingsprosjekter fra Forskningsrådet, og Regionalt Forsknings Fond Vest, hvor det skal utvikles akustikk til overvåking av gass og olje lekkasjer fra olje installasjoner på havbunnen, og av uønsket lekkasje av CO2 fra deponi i havbunnen. Det er to prestisjetunge, samfunnsnyttige prosjekt som skal gjennomføres over tre år, hvor METAS har med seg Simrad, Christian Michelsens Research (CMR), Universitetet i Bergen (UIB) og Statoil som partnere.

Markedet for METAS sine produkter er i høyeste grad internasjonalt, hvor universiteter, forsknings institusjoner og olje og gass industrien er viktige kundegrupper. I tillegg til direkte inntjening på salg av egenproduserte systemer og produkter vil Metas ha en inntjening på etter-salg og service. Analyse av innsamlede data vil også etter hvert bli et viktig satsingsområde, med bidrag til inntjeningen.

Terje Torkelsen
Technical Director

Hjemmesiden til METAS


-----------------------------------------------------

Til produktsiden for Vnett-TimeTilbake til hovedsiden

Små, mellomstore og store selskaper har nytte av Vnett-Time.

Svein Haug & Sønner AS er et av mange mindre selskaper som bruker Vnett-time. De har fem ansatte og har tilhold i Enebakk i Akershus.
Hospitalitet AS er et ledende konsulentfirma i Norge innen sykehussektoren. Hospitalitet har valgt Vnett-WEB.
Vnett har levert alle tjenester/funksjoner. Eksempelvis planlegging, design, struktur, navigasjon og serverplass.

Hospitalitet ASOEC har vært og er engasjert i noen av norsk industris største utbyggingsprosjekter.
De samarbeider med oppdragsgivere som er verdensledende på sine felt.

OEC er en god referanse for Vnett AS og for vår publiseringsløsning.

OEC Consulting AS


 

admin