Vnett-Time V3 er lansert


De store nyhetene er mulighet for enkel prosjektstyring og lønnsomhetsanalyser.

Administrator kan nå også følge med på prosjektene ved hjelp av diagrammer som gir viktig informasjon på en lettfattelig måte.
 
 

Den nye versjonen inneholder en rekke andre forbedringer. Mange av disse er kommet på plass takket være tilbakemeldinger fra våre kunder.
Vi takker alle som har gitt oss verdifulle innspill!

Det enkle brukergrensesnittet er behold. For vanlige brukere er Vnett-Time fremdels så intuitivt at det ikke trengs opplæring for å starte med nettbasert timeregistrering.

Administrator har i versjon 3 fått et enda bedre verktøy til å sikre rask og korrekt fakturering og lønnsutregning.

Som nevnt er det nå tilgjengelig helt nye muligheter til å holde kontroll på hva tiden brukes til og hvor lønnsomt det man holder på med på er.

Vil til slutt minne om at nettbasert timeregistrering
er ekstremt tidsbesparende i forhold til papirbaserte timelister. En bedrift med 20 ansatte kan erfaringsmessig spare et årsverk.

Bedriften får også enkel tilgang til historiske data som kan være av meget stor verdi.

Lykke til med Vnett-Time V3!


Til produktsiden for Vnett-Time


Tilbake til hovedsiden





Små, mellomstore og store selskaper har nytte av Vnett-Time.

Svein Haug & Sønner AS er et av mange mindre selskaper som bruker Vnett-time. De har fem ansatte og har tilhold i Enebakk i Akershus.




Hospitalitet AS er et ledende konsulentfirma i Norge innen sykehussektoren. Hospitalitet har valgt Vnett-WEB.
Vnett har levert alle tjenester/funksjoner. Eksempelvis planlegging, design, struktur, navigasjon og serverplass.

Hospitalitet AS



OEC har vært og er engasjert i noen av norsk industris største utbyggingsprosjekter.
De samarbeider med oppdragsgivere som er verdensledende på sine felt.

OEC er en god referanse for Vnett AS og for vår publiseringsløsning.

OEC Consulting AS


 

admin