Krav om timeregistrering


De fleste tjenesteytende bransjer har lovkrav om timeregistrering.

Nå er det blitt klart hvem det gjelder, og hvordan kravet påvirker næringslivet.
 
 

"Bokføringspliktige som utfører tjenester hvor vederlaget er basert på tidsforbruk skal for hver eier og ansatt dokumentere utførte timer. Timene skal spesifiseres pr. dag fordelt på intern tid og på de enkelte kunder/oppdrag. Bestemmelsen gjelder også i tilfeller hvor det er avtalt fast pris."Eksempler på tjenesteytende bransjer som omfattes av kravet om timeregistrering:


-Konsulenter, advokater, regnskapsførere, revisorer, arkitekter og ingeniører som timefakturerer

-Undervisning hvor betalingen avregnes etter medgått tid

-Utleie av arbeidskraft

-Sceneinstruktører og lydteknikere

-Meglere forutsatt at vederlaget er basert på faktisk eller estimert tid

-Reklametjenester hvor forbruk av timer er den vesentligste innsatsfaktoren for fastsetting av pris

-Eiendomsforvaltning når vederlaget vesentlig er basert på tidsforbruk

-Forretningsføreroppdrag, herunder når utført av boligbyggelag

-Bygg- og anleggsfagene

-Arkitekttjenester, byggeledelse, prosjektledelse

-Tjenesteyting for andre konsernselskaper


Eksempler på tjenesteyting som ikke omfattes:


-Eiendomsmeglere som fører oppdragsjournal

-Tjenester hvor vederlaget er resultatbasert i form av provisjon/royalty


Les hele uttalelsen hos
Norsk RegnskapsStiftelseTilbake til hovedsiden

Små, mellomstore og store selskaper har nytte av Vnett-Time.

Svein Haug & Sønner AS er et av mange mindre selskaper som bruker Vnett-time. De har fem ansatte og har tilhold i Enebakk i Akershus.
Hospitalitet AS er et ledende konsulentfirma i Norge innen sykehussektoren. Hospitalitet har valgt Vnett-WEB.
Vnett har levert alle tjenester/funksjoner. Eksempelvis planlegging, design, struktur, navigasjon og serverplass.

Hospitalitet ASOEC har vært og er engasjert i noen av norsk industris største utbyggingsprosjekter.
De samarbeider med oppdragsgivere som er verdensledende på sine felt.

OEC er en god referanse for Vnett AS og for vår publiseringsløsning.

OEC Consulting AS


 

admin