Ny versjon av Vnett-Time!


Det er nå tre år siden versjon 1 ble introdusert. Erfaringer fra denne samt ny teknologi har resultert i et produkt som vil revolusjonere timeregistrering.
 
 

Mange bedrifter, kommuner og organisasjoner har i dag dårlige løsninger for registrering av timer. Med Vnett-Time V2 vil det være mulig å spare årsverk.

Bedre oversikt, raskere fakturering samt redusert belastning på administrasjonen.

Enkel registrering av timer som administrasjonen umiddelbart får tilgang til er stikkordet. Det eneste kravet er internett. Med godt utbygd mobilt bredbånd er tilgangen nå nesten 100%

En av mange nyheter i Vnett-Time V2 er mulighet for føring av timer med mobiltelefon. Nyttig for gravemaskinføreren samt en rekke andre som vil føre timene sine der og da.

Vnett-Time V2 grunnmodul passer for de fleste bransjer eller organisasjoner.

Noen trenger tilpassede moduler. Eksempelvis anleggsbransjen som har behov for føring av maskintid.
Vi har lagt ned betydelig arbeid i slike tilpassninger i versjon 2.

Litt om det tekniske:
Vnett-Time V2 er utviklet i .NET/C# (C sharp). Vi kan derfor tilby langt mer enn løsninger basert på tidligere (gammel) teknologi.

Dagens og fremtidens timeregistrering:

Til produktsiden for Vnett-Time

Bestill demo av Vnett-Time


Tilbake til hovedsiden

Små, mellomstore og store selskaper har nytte av Vnett-Time.

Svein Haug & Sønner AS er et av mange mindre selskaper som bruker Vnett-time. De har fem ansatte og har tilhold i Enebakk i Akershus.
Hospitalitet AS er et ledende konsulentfirma i Norge innen sykehussektoren. Hospitalitet har valgt Vnett-WEB.
Vnett har levert alle tjenester/funksjoner. Eksempelvis planlegging, design, struktur, navigasjon og serverplass.

Hospitalitet ASOEC har vært og er engasjert i noen av norsk industris største utbyggingsprosjekter.
De samarbeider med oppdragsgivere som er verdensledende på sine felt.

OEC er en god referanse for Vnett AS og for vår publiseringsløsning.

OEC Consulting AS


 

admin