Interform AS valgte Vnett-Time


Etter snart 3 og et halvt års utviklingsarbeid og 6 måneder etter lansering ser vi på denne kontrakten som et gjennombrudd for Vnett-Time.


"Interform ble i 2006 kjøpt av
NCC Construction.

Interform AS ble etablert i 1968.
Vi har utført glideforskaling av større og mindre prosjekter i alle verdensdeler, mens vi i dag konsentrerer vår virksomhet mot Norge og de nordiske land."

 
 

Fornøyde kunder er vår beste referanse. Positive tilbakemeldinger fra brukere av Vnett-Time var en av flere faktorer som ble vektlagt av Interform AS da de skulle velge ny timeregistreringsløsning.

Vnett-Time ble utviklet i nært samarbeid med Thirud Anlegg AS (20 ansatte). Målsettingen var å få på plass en bruksmessig enkel internett-basert erstatning for eksisterende timeregistreringsløsning.

Evalueringen konkluderte med en besparelse på et årsverk. Langt bedre oversikt, raskere/korrekt, fakturering og ikke minst fornøyde kunder, medarbeidere og administrasjon.

En referanse som ble nevnt overfor Interform var treningssentere. Det typiske for denne type bedrifter er at det er få faste ansatte og mange innleide medarbeidere. Vnett-Time er WEB-basert. Det betyr at timer enkelt kan registreres uavhengig av tilknytningen til bedriften.

Det er kun en forutsetning: Tilgang til internett.

Interfom AS med involvering av eieren NCC, konkluderte med at Vnett-Time var den beste løsningen for selskapet.

Til produktsiden for Vnett-Time

Bestill demo av Vnett-Time


Tilbake til hovedsiden

Små, mellomstore og store selskaper har nytte av Vnett-Time.

Svein Haug & Sønner AS er et av mange mindre selskaper som bruker Vnett-time. De har fem ansatte og har tilhold i Enebakk i Akershus.
Hospitalitet AS er et ledende konsulentfirma i Norge innen sykehussektoren. Hospitalitet har valgt Vnett-WEB.
Vnett har levert alle tjenester/funksjoner. Eksempelvis planlegging, design, struktur, navigasjon og serverplass.

Hospitalitet ASOEC har vært og er engasjert i noen av norsk industris største utbyggingsprosjekter.
De samarbeider med oppdragsgivere som er verdensledende på sine felt.

OEC er en god referanse for Vnett AS og for vår publiseringsløsning.

OEC Consulting AS


 

admin