Ås Fysioterapi og Treningssenter bruker Vnett-Time


Alle instruktører og ansatte registrerer nå timer ved hjelp av internettbasert timeregistrering.
 
 

Ås fysioterapi og treningssenter har tatt i bruk standardmodulen av Vnett-Time. Denne er utviklet for å dekke generelle ønsker vedr. timeregistrering.

Ingen spesialtilpasning viser at standardmodulen dekker behovet til mange virksomheter. IT-bransjen er et annet eksempel på brukere av denne.

Vnett-Time ble i utgangspunktet utviklet for anleggsbransjen i samarbeid med Thirud Anlegg. Bedriften ekspanderte og den ”manuelle” føringen av timeliser ble en stor belastning for administrasjonen og medarbeiderne.

Eksempelvis feilførte timelister, ventetid på tilgang til PC i kantinen osv. Nå fører samtlige medarbeidere timelistene hjemme, eller når det er tilgang til internett fra andre lokasjoner.

Gevinsten er betydelig. langt raskere og bedre håndtering av timelistene resulterer i færre feil, raskere fakturering og ikke minst reduserte administrative kostnader. I denne bedriften (22 ansatte) er besparelsen et årsverk.

Løsningen er meget enkelt å ta i bruk. For medarbeider er det ingen opplæringstid utover en orientering. For administrator er det kun snakk om kort opplæring (1 til 2 timer) før vnett-Time er i full drift.

Vnett utvikler kontinuerlig bransjetilpassninger samt nyttig funksjonalitet for våre kunder.

Ring 41414955 eller klikk på linken under så får du tilgang til Vnett-Time demo.

Til produktsiden for Vnett-Time

Bestill demo av Vnett-Time


Tilbake til hovedsiden

Små, mellomstore og store selskaper har nytte av Vnett-Time.

Svein Haug & Sønner AS er et av mange mindre selskaper som bruker Vnett-time. De har fem ansatte og har tilhold i Enebakk i Akershus.
Hospitalitet AS er et ledende konsulentfirma i Norge innen sykehussektoren. Hospitalitet har valgt Vnett-WEB.
Vnett har levert alle tjenester/funksjoner. Eksempelvis planlegging, design, struktur, navigasjon og serverplass.

Hospitalitet ASOEC har vært og er engasjert i noen av norsk industris største utbyggingsprosjekter.
De samarbeider med oppdragsgivere som er verdensledende på sine felt.

OEC er en god referanse for Vnett AS og for vår publiseringsløsning.

OEC Consulting AS


 

admin